การดูแลความปลอดภัยและระเบียบในการเข้าร่วมงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle Challenge 2019

การดูแลความปลอดภัยและระเบียบในการเข้าร่วมงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle Challenge 2019

09/05/19 4:41 am

Share This :

BG_Post_20190506

 

การดูแลความปลอดภัยและระเบียบในการเข้าร่วมงาน พาลูกวิ่งดะ Obstacle Challenge 2019 

(English Version is below)

final-version-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b0_letter-for-racer-190508_p001

final-version-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b0_letter-for-racer-190508_p002

สามารถ download จดหมายที่ลิงค์นี้ค่ะ  การดูแลความปลอดภัย ระเบียบการเข้าร่วมงาน และ Checklist

 

 

Safety Guideline and Rule for Palukwinda Obstacle Challenge 2019

(download the file at this link:  the letter of Safety guideline and rule )

final-version-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b0_letter-for-racer-190509-eng_p001

final-version-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b0_letter-for-racer-190509-eng_p002

final-version-%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b0_letter-for-racer-190509-eng_p003

 

 

 

Comments

Powered by Facebook Comments

พาลูกเที่ยวดะอื่นๆ