อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เกษตรศาสตร์ฯ

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เกษตรศาสตร์ฯ

19/10/16 7:00 am

Share This :

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอุทยานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ประกอบด้วย แหล่งศึกษาครบวงจรเกี่ยวกับชีวิตของแมลง พิพิธภัณฑ์ แมลง นิทรรศการแมลง การเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์แมลงที่ใกล้สูญพันธุ์

insect1-19 insect1-20

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ และได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2546 โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิด


อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2541 จนปัจจุบันสร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นโดมอุทยานแมลง ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยจัดเป็นส่วนใหญ่ ๆ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 เป็นนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ จัดอยู่ภายในอาคารชั้นเดียว ประกอบด้วยการจัดแสดง ตัวอย่างแมลงแห้ง (specimens) จำนวน มากกว่า 1,000 ชนิด
ส่วนที่ 3 เป็นส่วนของภาคสนาม มีลักษณะเป็นโดมที่มีพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 เมตร สูง 15 เมตร นับเป็นโดมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งแสดงระบบนิเวศวิทยาของแมลงที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุน การวิจัยพฤติกรรมแมลง สาธิตรูปแบบการจัดระบบเพาะเลี้ยงแมลงเชิงพาณิชย์ และการจัดแสดงระบบนิเวศน์วิทยาของ แมลงชนิดต่าง ๆ ที่มีการอาศัยอยู่รวมกัน ภายในโดมจะมีแมลง เช่น จิ้งหรีด ตั๊กแตนหนวดยาว ผีเสื้อ ด้วง มวน ตั๊กแตนกิ่งไม้ ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีพืชที่เป็นแหล่งอาหารของแมลง อาทิ พืชที่ ให้น้ำหวานแก่ผีเสื้อ ไม้ดอกไม้ประดับ สมุนไพรมากกว่า 100 ชนิด เพื่อเน้นให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของแมลงตามธรรมชาติ รอบ ๆ โดย ยังมีทางเดินยกระดับสูงจากพื้นประมาณ 3-4 เมตร เชื่อมติดกับโครงของโดม เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมศึกษาสามารถ เดินชมบรรยากาศภายในได้โดยรอบอย่างใกล้ชิด ส่วนบริเวณภายนอกโดมยังมีนิเวศวิทยาแบบเปิด (Insect Zoo) ประกอบด้วย เรือนเพาะชำพันธุ์ไม้สำหรับแมลง แปลงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ จำนวน 150 ชนิด พันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมของไทย มากกว่า 300 ชนิด ไม้ผลที่เป็นอาหารแมลงที่อยู่ในแปลงประมาณ 5 ไร่ และแปลงขยายพันธุ์หม่อนสำหรับเลี้ยงไหมกว่า 15 ไร่

นอกจากอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ จะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของแมลง หรือระบบนิเวศวิทยา ของแมลงทั้งมีชีวิต และไม่มีชีวิตแล้ว จุดเด่นสำคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เป็นอุทยานที่มีการเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ แมลงที่หายาก และใกล้สูญพันธุ์ เช่น การเพาะเลี้ยงผีเสื้อถุงทอง รวมทั้งมีโดมเลี้ยงแมลง และผีเสื้อสวยงาม (Living Butterflies Zoo) อีกด้วย

นับเป็นอุทยานแมลงที่นอกจากเป็นแหล่งศึกษหาความรู้เกี่ยวกับแมลง ชีวิตความเป็นอยู่ของแมลง พันธุ์ไม้ พันธุ์พืช ที่เป็นแหล่งอาศัย และเป็นแหล่งอาหารของแมลง ตลอดจนการเพาะเลี้ยงแมลงที่หายากและใกล้สูญพันธุ์แล้ว ยังเป็น แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและชื่นชมธรรมชาติภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนอีกด้วย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ สามารถไปเยี่ยมชมศึกษาดูชีวิตของแมลงอย่างครบวงจรได้ที่ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยติดต่อโดยตรง ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

 

รายละเอียด: ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ถนน มาลัยแมน
อำเภอกำแพงแสน

เบอร์ติดต่อ : 034 351 886

Website : http://www.entokps.com/?page_id=1872

Facebook : https://www.facebook.com/InsectLifemuseum/

link ที่พาลูกเที่ยวดะ : http://www.palukteawda.com/animal-story/insect-museum

Comments

Powered by Facebook Comments

พาลูกเที่ยวดะอื่นๆ