ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์

ตลาดสุขใจ สามพรานริเวอร์ไซด์

30/09/16 6:50 am

Share This :

ตลาดสุขใจ “ศูนย์รวมสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัย ส่งความสุขใจจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค”

สามพราน9

สามพราน11

สามพราน10
เกิดจากความร่วมมือ ร่วมใจของการทำงานผ่านระยะเวลา 1 ขวบปี ของโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน ประกอบด้วยภาคพันธมิตร นักวิจัย, สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, กลุ่มเกษตรกรที่รักในวิถีเกษตรธรรมชาติ และสวนสามพราน โดยมุ่งหวังว่า ตลาดสุขใจจะเป็นศูนย์กลางและแบบอย่างของระบบการค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยของประเทศ เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าคุณภาพดี ปลอดภัย จากมือเกษตรกรสู่ผู้บริโภค ผ่านกระบวนการค้าที่เป็นธรรม

รายละเอียด: เปิดวันเสาร์ - อาทิตย์ 10:00 - 16:00 น.

เบอร์ติดต่อ : 034 225 203

Facebook : https://www.facebook.com/SookjaiMarket/

link ที่พาลูกเที่ยวดะ : http://www.palukteawda.com/knowledge-travel-story/tree-at-nakonpratom

Comments

Powered by Facebook Comments

พาลูกเที่ยวดะอื่นๆ