ไปงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ แล้วจะเจออะไรบ้างน้า

ไปงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ แล้วจะเจออะไรบ้างน้า

23/05/17 5:07 pm

Share This :

ออกไปเรียน ออกไปรู้ เรายกมาให้ลองเล่นดูที่กลางงาน มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ

 

highlight1

 

ยกนาเกลือ มาไว้กลางเมือง

highlight2

พบกับปราชญ์ท้องถิ่นที่ยังคงยึดอาชีพทำนาเกลือมากว่า 40 ปี จาก 3 จังหวัดที่ผลิตนาเกลือมากที่สุดในประเทศถึงร้อยละ 90  คือ จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี

ที่จะมาให้ความรู้เรื่องของเกลือ พร้อมเวิร์กชอปกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กๆ จะได้ ทดลองทำแป้งเกลือจืด และได้ค้นพบว่าเกลือแข็งๆ กลายเป็นแป้งนิ่มๆได้อย่างไร

  • กิจกรรมทำไข่เค็ม โดยใช้ไข่เป็ด ไข่ไก่ และไข่นกกระทา
  • กิจกรรมแปรรูปเกลือ ให้เป็นสบู่ก้อน
  • และกิจกรรมศิลปะโรยเกลือสี ใช้ประโยชน์เป็นเกลือดูดกลิ่นได้

กิจกรรม:

  • ทำแป้งเกลือจืด
  • สบู่เกลือ
  • โรยเกลือสี
  • ไข่เค็ม จากไข่เป็ด ไข่ไก่ และไข่นกกระทา

 

Mini Murrah Farm (มินิมูร่าห์ฟาร์ม)

highlight3

ฟาร์มควายนมสายพันธุมูร่าห์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยแหล่งเรียนรู้เรียนรู้เรื่องควายนม กิจกรรม: DIY พิซซ่า เรียนรู้และสนุกไปกับกิจกรรม DIY พิซซ่าโดยใช้ชีส Mozzarella จากนมมูร่าห์

 

Funarium

highlight4

ยกสวนสนุก Funarium Tiny มาให้น้องลองเล่นกันและของรางวัลโปรโมชั่นพิเศษมากมายในงาน

ให้เด็กๆได้สัมผัสสวนสนุกที่มากกว่าความสนุก แต่ได้พัฒนาการทักษะทางร่างกายและอารมณ์

 

กรุงเทพมหานคร “บอกรักบางกอก” สัมผัสวิถีถิ่นเมืองแห่งวัฒนธรรม

highlight5

กรุงเทพมหานครร่วมกับเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม นำเสนอการท่องเที่ยววิถีถิ่นที่มีคุณค่า น่าสนใจในกรุงเทพฯ บ่งบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์ ตัวตนของคนบางกอกที่ใช้ชีวิตสัมพันธ์กับวิถีวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม เรื่องราวของผู้คนที่ยังคงรักษาสืบทอดเรื่องราวสิ่งดีงามของชุมชน ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวกลุ่มครอบครัว เยาวชนเข้าไปท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไม่รู้จบ ตามแนวคิด “บอกรักบางกอก” สัมผัสวิถีถิ่นเมืองแห่งวัฒนธรรม

 การท่องเที่ยวไม่เพียงเป็นเรื่องราวของการพักผ่อนหย่อนใจ เพื่อความเพลิดเพลิน แต่การท่องเที่ยวยังเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนที่ไม่รู้จบให้กับคนทุกรุ่นทุกวัย และมีส่วนในการช่วยปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนให้รู้จักเคารพความหลากหลาย เห็นความสำคัญของวัฒนธรรม เป็นพื้นฐานให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีใจรักและภาคภูมิใจในความสามารถของบรรพบุรุษ และความเป็นคนไทย ในอีกมุมหนึ่ง การท่องเที่ยวยังมีส่วนช่วยสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม และทรัพยากรที่ทรงคุณค่าในท้องถิ่นให้ดำรงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีทั้งทางตรงและทางอ้อม

การนำเสนองานโดยการคัดสรรงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีถิ่น ที่มีคุณค่า น่าสนใจของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคม ในพื้นที่ ๑๐๘ ตารางวา ในงานมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ นี้ จะเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสาน เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่สะท้อนวิถีความเป็นไทยที่มีความเรียบง่าย หลากหลาย น่าสนใจ ให้เป็นที่รู้จักกับเยาวชน และผู้ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม และเกิดแรงจูงใจในการเดินทางไปท่องเที่ยวเรียนรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมท้องถิ่นในที่ต่างๆ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานครต่อไปในอนาคต

โดยภายในการมหกรรมพาลูกเที่ยวดะ ทางกรุงเทพมหานครและเครือข่ายการท่องเที่ยวภาคประชาสังคมจะนำเสนอกิจกรรมจากกลุ่มต่างๆ อาทิ ประชาคมบางลำพู กลุ่มอีเลิ้ง บ้านหมอหวาน ชุมชนมอญวัดสุทธาโภชน์ ศูนย์การท่องเที่ยวเกษตรแสงตะวัน ชุมชนคนรักหัวตะเข้ ชุมชนคนรักตลาดน้อย ชุมชนตรอกข้าวเม่า ชุมชนบ้านบุ ชุมชนวัดจำปา บ้านเก่าเล่าเรื่องชุมชนเจริญไชย โดยภายในบูธจะมีการนำเสนอกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ กิจกรรมสาธิตเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา วิถีท้องถิ่น เช่น การทำแป้งพวง การปั้นยาหอม การประดิษฐ์กระทงกาบมะพร้าว การประดิษฐ์ว่าว การจำหน่ายสินค้าของชุมชน อาทิ        กาละแม ข้าวเม่าหมี่ ขนมใบไม้ ขนมไทย ของเล่นโบราณ เป็นต้น

ทั้งนี้ การท่องเที่ยววิถีถิ่น หมายถึง การท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และการดำรงอยู่ของวิถีวัฒนธรรม การดำเนินชีวิต และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของท้องถิ่น โดยนำเสนอเรื่องราว คุณค่า ของสถานที่ วัตถุสิ่งของ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต รูปแบบการดำเนินชีวิต รวมถึงกิจกรรม และเรื่องราวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์อันโดดเด่นและมีคุณค่าของท้องถิ่นนั้น โดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการจัดการของคนในท้องถิ่นเป็นสำคัญ

 

“พิพิธภัณฑ์เล่นได้..แหล่งความสุข สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน”

highlight6

“พิพิธภัณฑ์เล่นได้..แหล่งความสุข สนุกกับของเล่นพื้นบ้าน” พิพิธภัณฑ์เล่นได้ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดแสดงของเล่นพื้นบ้านกว่า 50 ชนิด สามารถหยิบจับ สัมผัส หยิบมาลองเล่นได้ ภูมิปัญญาโบราณก่อให้เกิดการเรียนรู้ผ่านของเล่น นำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว “1 เด็กเล่น ล้านจินตนาการ”

กิจกรรม:
– สนุกกับของเล่นพื้นบ้านกว่า 50 ชนิด
– workshop สอนทำของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ วันละ 2 รอบ ฟรี
– แนะนำทริปท่องเที่ยว/ที่พัก โปรแกรมเล่น สนุก เรียนรู้ กับพิพิธภัณฑ์เล่นได้

 

เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ “เที่ยว เล่น เชิงเกษตร”

highlight7

เขาใหญ่ ฟาร์มวิลเลจ  “เที่ยว เล่น เชิงเกษตร”

กิจกรรม
– เรียนรู้การเพาะเห็ด
– ทำเทียนแฟนซี
– กิจกรรมทำก้อนเห็ด
– ทำสบู่นมแกะ ทำสบู่เห็ด ทำสบู่โปรตีนรังไหม
– ปลูกผักสลัดด้วยแสงไฟ LED

 

%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%99-edit-2

เชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังหากิจกรรมทำกับน้องๆ ในวันหยุด มาเรียนรู้ธรรมชาติของนก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กับกิจกรรม Bird walk เดินชมนกในสวน (จำลอง)

นอกจากจะได้รับความรู้แล้ว การชมธรรมชาติยังช่วยลดความตึงเครียดจากการทำงาน และการเรียน ช่วยทำให้จิตใจผ่อนคลายขึ้น อีกทั้งยังช่วยจุดประกายความสนใจเกี่ยวกับธรรมชาติให้กับน้องๆ ให้มีจิตสำนึกรักในธรรมชาติ ไม่มากก็น้อย

ตารางกิจกรรม (เดินชมนกในสวน จำลอง)

ตารางกิจกรรม BIRD WORK เดินชมนกในสวน (จำลอง)

วันที่ 16 มิถุนายน เวลา 15.00 น.และ 17.00 น.

วันที่ 17  มิถุนายน 2560

รอบที่ 1  13.00 น.

รอบที่ 2  15.00 น.

รอบที่ 3 17.00 น.

กิจกรรมอื่นๆ ภายในบูธ

-สอนทำสมุดทำมือ

-ต่อ jigsaw

 

สอนทำพวงกุญแจปลาวาฬ จากผ้าสักหลาด

ขายสินค้าที่ระลึกของสมาคมฯ

-จำหน่ายสบู่นาเกลือ

ข้อมูล

สำหรับท่านใดที่เดินเดินดูนกในสวนจำลองแล้ว สนใจจะไปดูนกตัวจริง เสียงจริง กับทางสมาคมฯ

สามารถเข้าไปดูรายละเอียดกิจกรรมได้ทาง www.bcst.or.th หรือ แฟนเพจของสมาคมฯ  : Bird Conservation Society of Thailand (BCST)

กิจกรรมจัดทุกๆ เดือน ซึ่งเราจัดทั้งหมด 4 สวน ได้แก่ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) , สวนหลวง ร.๙, สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ และ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม

(กิจกรรม ฟรี นะคะ )  อย่าลืม!! จูงมือคุณลูกมาดูนกกันนะคะ

 

 

www.familytripexpo.com
#มหกรรมพาลูกเที่ยวดะ #พาลูกเรียนรู้ #งานเดียวครบเรื่องท่องเที่ยวสำหรับเด็กและครอบครัว

Comments

Powered by Facebook Comments

พาลูกเที่ยวดะอื่นๆ